Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

På jakt etter den røde tråd: Universell utforming av elektroniske tjenestedialoger

Det store Semicolon-prosjektet i Verdikt-programmet er nå utvidet med et tilleggsprosjekt om universell utforming av langvarige, elektroniske tjenestedialoger mellom det offentlige og folk flest. Tilleggsprosjektet har fått navnet "Den røde tråd", og støttes av IT Funk.

Tilleggsprosjektet gjennomføres av Det norske Veritas i samarbeid med Karde AS, Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, SSB, Helsedirektoratet og kommunenes interesseorganisasjon KS.

Den råde tråd skal utvide Semicolon-prosjektet med en modul for menneske-maskin interaksjon (HCI) for utvikling og sertifisering av universell utforming i langvarige, elektroniske tjenestedialoger.

Et eksempel på en slik langvarig elektronisk tjenestedialog er den årlige skattedialogen i forbindelse med selvangivelse, skattekort, restskatt osv. Det nye lovverket i Norge krever at slike tjenestedialoger blir universelt utformet. Målet er at tjenestedialogen skal følge den enkelte gjennom hele livsløpet, tilpasset brukerens skiftende behov over tid. Prosjektet omfatter også utvikling av grunnlaget for en sertifiseringsordning for universelt utforming av tjenester rettet mot allmennheten.

Mer informasjon om Den røde tråd-prosjektet under Prosjekter.

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26