Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ny bok om utfordringene ved universell utforming og IKT

Forlaget Tapir Academic Press i Trondheim lanserer i disse dager boka "Inclusive Buildings, Products & Services - Challenges in Universal Design". Her belyses utfordringer, erfaringer, idéer og kunnskap som er knyttet til universell utforming på områdene arkitektur (inkluderende bygninger), produktdesign og IKT. I boka presenteres strategier for universell utforming og hvordan de kan forstås og gjennomføres.

Redaktør for boka er 1.amanuensis Tom Vavik ved AHO, tidligere medlem av IT Funks Brukerforum. Artiklene er skrevet av forskere, pedagoger, arkitekter og designere som arbeider profesjonelt med universell utforming og IKT. Flere av bidragsyterne har deltatt i prosjekter støttet av IT Funk.

Boka henvender seg spesielt til nyutdannede designere og arkitekter som søker tilleggsutdannelse, samt til designere, bedriftsledere og andre som arbeider med universell utforming.

Utgivelsen er støttet av Miljøverndepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helsedirektoratet, IT Funk og Statens byggtekniske etat.

Mer informasjon på forlagets hjemmeside www.tapirforlag.no

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.04.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26