Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ønsker om bedre nettsteder og nye tjenester fra brukere med minoritetsbakgrunn

En IT Funk-støttet undersøkelse av IKT og tilgjengelighet i minoritetsmiljøer i Oslo-området, ga en rekke idéer og forslag til forbedringer.

Undersøkelsen ble gjennomført av Enhet for Mangfold og integrering i Oslo kommune i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet, Minoritetsspråklig ressursnettverk, ArtSikt Consulting AS og Accenture AS.

Kartleggingen var konsentrert om de mest relevante områder for målgruppen, som det å orientere seg i samfunnet og bruke IKT-baserte tjenester knyttet til offentlige tjenester som skole, barnehage og arbeidsformidling. Svarene viser at bruken av IKT i første rekke er knyttet til innhenting av informasjon, netthandel, læringsplattformer i skolen (40 % bruker Fronter), offentlige nettsteder (50 % bruker kommunale nettsider) og NAV (som brukes av 35 %). Andre mye brukte nettsteder var finn.no, Trafikanten, nettbanker, film- og telefoni, utenlandske nettsteder, råd og informasjon om helsespørsmål og kjøp av legemidler.

Deltakerne hadde mange ønsker om forbedringer og nye tilbud:

  • Bedre sorteringsfunksjon ved informasjonssøk, for mye informasjon på en gang.
  • Enklere språk på offentlige nettsteder.
  • Flere språkalternativ.
  • Bildebasert søk.
  • Tilpasning av informasjon om utdanningsløp til et internasjonalt system, og ikke kun det norske utdanningssystemet.
  • Eksempler og maler for å skrive og sende klager bør være tilgjengelig på offentlige nettsteder.
  • Økt bruk av ”Ofte Stilte Spørsmål” (FAQ).
  • E-postlister til steder som leverer offentlig informasjon.

Mange foreslo bruk av adresselister (abonnement) på offentlig informasjon, i stedet for at brukerne selv må søke hver gang. Dette er særlig ønsket av foreldre med små barn, av eldre og arbeidssøkende.

Undersøkelsen viste at mange hadde erfaring med bruk av Fronter, en læringsplattform i grunnskolen i Oslo. Nesten halvparten (48 %) følger med i barnas skolearbeid via Fronter og 33 % følger selv opp barna i skolen via Fronter.

Over halvparten av de spurte hadde brukt andre tastaturspråk enn norsk. Oversettingstjenester brukes av 40 %, de fleste Google.

Blant de som hadde behov for hjelp ved bruk av IKT, svarte 40% at de fikk hjelp av sine barn, 25% av ektefellen og 45% av venner og kolleger.

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.07.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26