Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Vinnere kåret i Statens Designkonkurranse om "Design og helse"

Vinnerne av Statens designkonkurranse 2010 "Design og Helse", designbyråene Kadabra Produktdesign AS, Trondheim/Oslo og Zoot AS, Oslo, skal følges i sitt arbeid med vinneroppdragene på en nettblogg. Det er prosjektleder i Statens designkonkurranse, Gunnar Bothner-By som har opprettet bloggen Design og Helse.

Jørgen Solstad, daglig leder i Kadabra Produktdesign
Jørgen Solstad, daglig leder i Kadabra Produktdesign.
- Vi legger særlig vekt på brukermedvirkning i gjennomføringen av oppdraget "DiaHelse", et prosjekt som går ut på å utvikle et forebyggende helsetilbud til kvinner fra Sørøst-Asia med type-2 diabetes. Oppdraget er veldig konkret og gjelder for kvinner i bydelen Fjell i Drammen, sier daglig leder Jørgen Solstad i Kadabra Produktdesign. Solstad er medlem av IT Funks Brukerforum.

"DiaHelse" var en av de to vinnerne i konkurransen, og det er Kadabra Produktdesign og selskapene Blueroom og Innovativoli som står bak vinneroppdraget. - Vi regner med å fremlegge resultatet av prosjektet i løpet av høsten 2011. Det unike med "DiaHelse" er at språkbarrierer gjør at brukerne i stor grad må kommunisere med designerne visuelt fremfor med ord, sier Solstad.

Designbyrået Zoot AS skal i samarbeid med Brand Management Group og Engine Service Design utføre oppdraget "Trygg og informert fra A til Å". Målet med dette prosjektet er å forbedre brukeropplevelsen pasienter og pårørende har i ventetiden hos Legevakten i Oslo. Det var til sammen 24 byråer med i konkurransen.

Her er lenken til Design og Helse: http://designoghelse.wordpress.com/2011/01/08/296/

Se også Norsk Forms hjemmeside om konkurransen: http://www.norskform.no/Temaer/Design-og-samfunn/Statens-designkonkurranse-2010/Intro/Sterke-vinnere-i-Statens-designkonkurranse

Dette dokumentet ble første gang publisert 16.04.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26