Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Veileder om universell utforming av ny programvare - med kundeoppfølgingssystem (CRM) som eksempel

Som ledd i IT Funk-prosjektet "Universelt utformet verktøy for CRM" ("Customer Relationship Management"), ledet av Norges Handikapforbund, har MediaLT AS laget en veileder om universell utforming i utvikling av ny programvare. Veilederen er lagt ut på selskapets nettsider til fri bruk, og den er skrevet for alle som er interessert i universell utforming av programvare.

Kunnskapen om universell utforming er i dag begrenset, det gjelder både blant utviklere, leverandører og innkjøpere av programvare - og eksperter på hjelpemidler. Norges Handikapforbund tok initiativ til et prosjekt om universell utforming av CRM-systemer for å frambringe kunnskap om hvordan programbaserte rammeverk kan utvikles slik at løsningene også kan brukes av mennesker med funksjonsnedsettelser. Målet har vært at verktøyet skal kunne brukes av alle.

Prosjektet ble avsluttet høsten 2010, se omtalen i prosjektlisten: Universelt utformet verktøy for CRM

Veilederen kan lastes ned fra MediaLTs nettsider: http://www.medialt.no/universell-utforming-som-prosess-virkemiddel-og-maal-i-utvikling-av-ny-programvare/1016.aspx

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.02.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26