Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Universelt utformet valglokale årets vinner av Design for alle-prisen under Designdagen 2010

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mottok årets Design for alle-pris på vegne av departementet under Designdagen 17. mars. Prisen ble overrakt av IT Funk-koordinator Maja Arnestad, og ble gitt for et nytt konsept for universell utforming av valglokaler, kalt Blanke Ark. Spesialprisen Design for alle ble opprettet i 2003 etter initiativ fra IT Funk.

Navarsete sa seg både stolt og glad for å motta prisen. -Norge har sterkt fokus på universell utforming, og det er derfor naturlig at vi også ser på muligheten for å gjøre selve valgprosessen mer tilgjengelig for alle, sa Navarsete under prisutdelingen.

Det universelt utformede valgavlukket som fikk Design for alle prisen 2010 på Designdagen 17. mars i Oslo.
Det universelt utformede valgavlukket som fikk Design for alle prisen 2010 på Designdagen 17. mars i Oslo.
I 2008 utlyste departementet og Norsk Form en designkonkurranse for å skape et nytt og helhetlig design for norske valglokaler. Vinnerkonseptet ble levert av de tre byråene Blueroom, Kadabra og Innovativoli. Industridesigner Jørgen Solstad i Kadabra er for øvrig varamedlem til IT Funks Brukerforum. Byråene tok med seg erfarne valgfunksjonærer og funksjonshemmede som elitebrukere i utviklingen av konseptet Blanke Ark. Vinnerbidraget ble videreutviklet i tett samarbeid med departementet og representanter for kommunene, Blindeforbundet, Handikapforbundet og Deltasenteret, som er statens kompetansesenter for tilgjengelighet.

Resultatet ble en helhetlig og gjennomtenkt løsning med et enkelt monterbart avlukke som kan brukes både stående og sittende, slik at det også passer for velgere i rullestol. Stemmesedler og skriveunderlag er også i en høyde som passer for små og store, stående og sittende. Valgurnen er skråstilt for å være lett tilgjengelig fra alle vinkler. Det nye valglokalet ble testet under stortingsvalget i 2009 i kommunene Trondheim, Lenvik, Bømlo og Kongsberg. Løsningen ble så godt mottatt at det er mulig at den tas i bruk allerede ved kommunevalget i 2011.

Mer om Designdagen og de ulike prisene:
http://www.norskdesign.no/designdagen-2010/category8579.html


Statsråd Liv Signe Navarsete mottar prisplaketten fra IT
Funk-koordinator Maja Arnestad En fornøyd statsråd Liv Signe Navarsete med prisplaketten sammen med
deltakerne i Blanke Ark-prosjektet.  Prisutdeler og IT Funk-koordinator Maja
Arnestad foran til venstre og Brukerforum-medlem Jørgen Solstad fra
designbyrået Kadabra lengst bak til høyre på bildet. Foto: Erlend Sæteren.
Statsråd Liv Signe Navarsete mottar prisplaketten fra IT Funk-koordinator Maja Arnestad. Foto: Erlend Sæteren. En fornøyd statsråd Liv Signe Navarsete med prisplaketten sammen med deltakerne i Blanke Ark-prosjektet. Prisutdeler og IT Funk-koordinator Maja Arnestad foran til venstre og Brukerforum-medlem Jørgen Solstad fra designbyrået Kadabra lengst bak til høyre på bildet. Foto: Erlend Sæteren.

Dette dokumentet ble første gang publisert 17.03.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26