Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

To vinnere fikk 600 000 kr til helseapplikasjoner på mobil

Juryen for Oslo Medtechs konkurranse om nye mobil-app'er for helseformål fant at to av 27 innsendte forslag fortjente førstepremie. Regionale Forskningsfond Hovedstaden tok utfordringen og doblet prispengene slik at begge fikk sjansen til å realisere sin ide. På Oslo Medtechs sommerfest 6. juni mottok både Cathrine Rysst fra Instant Language Aid og Marie Hartmann fra Designit Oslo førstepremien på 50 000 kroner pluss 250 000 kroner i prosjektmidler.

Rysst og kollegene i Instant Language Aid skal utvikle en app som forenkler kommunikasjonen med minoritetsspråklige pasienter. Ved hjelp av ferdigprogrammerte setninger skal helsepersonell kunne kommunisere med pasienter og kartlegge deres situasjon selv når de ikke har et felles språk.

Vinnerlaget fra Designit Oslo skal utvikle applikasjonen TeamCare for å bedre kommunikasjon og samarbeid i hjemmetjenesten ved å benytte lydopptak for meldinger mellom omsorgsarbeiderne.

Fire studenter - Elisabeth Sørdal Hansen, Jeanette Stavsholt, Johan Stene og Tore Iversen - fikk tredjepremie for sin mobilapplikasjon der helsepersonell enkelt kan taste inn pasienters id/personnummer eller scanne strekkoder fra pasientens id-bånd.

Les om konkurransen på hjemmesidene til Regionale Forskningsfond - Hovedstadens hjemmeside og Designit Oslo:

http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-hovedstaden/Nyheter/Vinnerne_ble_offentliggjort_pa_Oslo_Medtechs_sommerfest_i_Forskningsparken_6juni/1253978031762

http://designit.com/news/designit-oslo-picks-up-first-prize-for-their-teamcare-app

Marie Hartmann og Hans Pedersen, Designit mottar førsteprisen for deres TeamCare app.
Marie Hartmann og Hans Pedersen, Designit mottar førsteprisen for deres TeamCare app.

Dette dokumentet ble første gang publisert 08.07.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26