Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

To nye AAL-prosjekter med norske partnere

Til den andre utlysningen i AAL våren 2009 kom det inn seks søknader med norske partnere. To av dem har nå fått klarsignal til å planlegge oppstart fra nyttår, mens det pågår en avklaringsprosess for to andre, med sikte på en avgjørelse før jul.

De to prosjektene som nå har fått grønt lys er

  • Join In - Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities og
  • Co-LIVING - Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly.

Begge prosjektene har to norske partnere hver: I Co-LIVING deltar SINTEF i Trondheim og Trondheim kommune ved det kommunale servicesenteret for eldre. I Join In deltar Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin og Norut Forskningsinstitutt, begge i Tromsø. De to Tromsø-miljøene er allerede partnere i to prosjekter under Call 1:

Totalt kom det inn 104 søknader til AALs Call 2, der temaet var IKT-baserte løsninger til støtte for sosial aktivitet og samfunnsdeltakelse blant eldre. En oversikt over mottatte søknader er publisert på AALs hjemmeside:
http://www.aal-europe.eu/news-and-events/statistics-on-aal-calls-1-and-2

Målet er at prosjektene under Call 2 skal komme i gang så tidlig som mulig i 2010. Neste utlysning, Call 3, vil komme i desember 2009, med tre måneders søknadsfrist. Nærmere presentasjon av prosjektene med norske partnere i Call 2 vil bli lagt ut på IT Funks AAL-sider så snart den endelige listen av godkjente prosjekter foreligger i desember.

Dette dokumentet ble første gang publisert 02.11.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26