Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Syntetisk barnestemme på norsk?

Morten Tellefsen i MediaLT AS skal lede et nytt IT Funk-støttet prosjekt som skal utforske hva som skal til for å utvikle en norsk, syntetisk barnestemme. Syntetisk tale er et hjelpemiddel, kalt taleprotese, som brukes av personer med nedsatt taleevne. De senere årene har det skjedd store fremskritt innen talesyntese for voksne. Men på området syntetiske barnestemmer har det skjedd lite, både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal man se nærmere på hva som ligger bak dette, hva som kan gjøres for å løse problemene og eventuelt få til et hovedprosjekt for å utvikle syntetiske barnestemmer på norsk og andre språk.

Det er bred enighet om at det å kunne uttrykke seg med barnestemme i stedet for voksenstemme, vil være svært gunstig for barn som trenger taleprotese. Det vil blant annet fremme sosial integrering blant andre barn og gi stor nytteverdi for kommunikasjon og atferd generelt.

Samarbeidspartnerne i forprosjektet er MediaLT AS, Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek, Bredtvet Kompetansesenter, Språkrådet, CP-foreningen, Haukåsen skole, Veridikt AB (Sverige), Abilia AS, Institutt for informatikk og Institutt for lingvistikk, begge ved Universitetet i Oslo. I tillegg kommer flere internasjonale miljø.

En fullstendig prosjektomtale finnes under Prosjekter: Syntetisk barnestemme (forprosjekt).

Dette dokumentet ble første gang publisert 06.04.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26