Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Stor interesse for Abilias omsorgsteknologi i Vågå-leilighet

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen foretok den offisielle åpningen av demonstrasjonsleiligheten i Vågå kommune. I bakgrunnen til høyre Øystein Johnsen fra Abilia AS.
Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen foretok den offisielle åpningen av demonstrasjonsleiligheten i Vågå kommune. I bakgrunnen til høyre Øystein Johnsen fra Abilia AS.
TV2 og andre media viste stor interesse da Abilia - fjorårets vinner av Forskningsrådets Innovasjonspris - demonstrerte sine løsninger i Vågå i Nord-Gudbrandsdal. Det er to eldre vågværer som får montert omsorgssystemet MEMOplanner og sensorer for fall og andre hendelser i sine hjem. MEMOplanner er en av flere løsninger Abilia har utviklet med støtte fra IT Funk. Demonstrasjonsleiligheten ble offisielt åpnet av statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen 31. august.

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen ble så interessert i løsningene at hun ga beskjed om å komme tilbake til Vågå november for å se de ferdige løsningene i hjemmene. Abilia har i samarbeid med Microsoft, Sintef og Bærum kommune også montert omsorgssystemet i en demonstrasjonsleilighet i Bærum.

Se også:

Øystein Johnsen i Abilia forklarer statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen løsningene med MEMOplanner.
Øystein Johnsen i Abilia forklarer statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen løsningene med MEMOplanner.

Dette dokumentet ble første gang publisert 01.09.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26