Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Sterk norsk deltakelse på AAL Forum 09 i Wien

Den første store AAL-konferansen, Forum09, fant sted i Wien i slutten av september. Over 500 personer fra AALs 23 medlemsland besøkte konferansen og utstillingen. Norge var sterkt til stede med fire innledere og en rekke deltakere fra bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor.

Forum-konferansen skal bli en årlig begivenhet, neste gang i Odense, Danmark, 15-17-september 2010.

Fire norske foredragsholdere var invitert til den tre dager lange konferansen. Først ut var Maja Arnestad, koordinator i IT Funk og nasjonal kontakt for AAL i Norge. I sesjonen om generelle krav til AAL-prosjekter, tok Arnestad for seg kravet om aktiv brukermedvirkning. IT Funk har siden starten i 1998 stilt et slikt krav til sine prosjekter, og det er stor interesse i AAL for norske erfaringer med å involvere alle typer brukere i IKT-prosjekter.

Sidsel Bjørneby fra Geria, Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri, holdt åpningsforedraget i sesjonen "End-User Involvement" om metoder for brukerdeltakelse, med vekt på brukere med nedsatt kognitiv funksjon. Onny Eikhaug fra Norsk Designråd tok for seg Design for alle - People-Centered Innovation i sesjonen om brukerdrevet innovasjon.

To sesjoner fokuserte på de nystartede prosjektene fra AALs Call 1. Tolv av de 23 prosjektene i Call 1 var invitert til å presentere seg på konferansen, deriblant tre av de fire prosjektene med norske partnere. Tomas Brusell fra Brusell Dental AS presenterte CAP MOUSE, som han er hovedkoordinator for, mens IS-ACTIVE og REMOTE, der Tromsø-miljøene deltar, ble presentert av koordinatorene fra Hellas, Spania og Nederland. De norske partnere i Call 1-prosjektene benyttet også anledningen til å holde prosjektmøter med sine samarbeidspartnere.

De fleste foredragene på AAL Forum09 er publisert og kan lastes ned fra konferansens hjemmeside, adressen er http://www.ocg.at/AAL-F09/index.html


AAL Forum 2009 ble holdt i det storslagne keiserpalasset Hofburg i Wien.
AAL Forum 2009 ble holdt i det storslagne keiserpalasset Hofburg i Wien.

Maja Arnestad holder foredrag på AAL Forum09. Ved bordet sitter Pekka Kahri fra Finland, som ledet denne sesjonen.
Maja Arnestad holder foredrag på AAL Forum09. Ved bordet sitter Pekka Kahri fra Finland, som ledet denne sesjonen.

Dette dokumentet ble første gang publisert 29.10.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26