Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Skandinavisk fusjon satser på nytt håndholdt hjelpemiddel

Det norske selskapet Falck Igel AS har gått sammen med det svenske selskapet GEWA AB og dannet et av Europas ledende selskaper innen tekniske hjelpemidler for personer med kognitive, tale og fysiske funksjonsnedsettelser. Det nye selskapet har fått navnet Abilia AS. Sammenslåingen skjedde i slutten av 2009, og like etter startet arbeidet med å utvikle første generasjon av et håndholdt kognitivt hjelpemiddel kalt MEMO Active 2, med støtte fra IT Funk.

Målet er å utvikle et lite, mobilt, digitalt hjelpemiddel både for tid, hukommelse, struktur og kommunikasjon. Det skal gi vesentlig nyhetsverdi ved at løsningen også skal kunne synkroniseres med den veggbaserte kognitive løsningen MEMO Planner som ble utviklet i 2008, også dette med støtte av IT Funk. Responsen på dette produktet har vært meget positiv, og målet er at MEMO Active 2 også skal bidra til økt livskvalitet blant brukerne.

Mer om MEMO Planner og MEMO Active 2 i våre prosjektomtaler.

Dette dokumentet ble første gang publisert 12.03.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26