Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Siste utlysning fra EUs IKT-program - grip sjansen!

En stor bukett av 26 emner (objectives) og en rad spennende forskningsutfordringer preger sommerens utlysning fra IKT-programmet, som er det største enkeltprogrammet i EUs 7. Rammeprogram, FP7.

Dette er tiende og siste utlysning fra IKT-programmet, og har en budsjettramme på 705,5 mill. Euro. Detaljert utlysningstekst publiseres 10.juli, deretter arrangeres det egne informasjonsdager for hvert emne. Utlysningen er åpen fram til 15. januar 2013.

To av emnene er spesielt relevante for IT Funk og AAL: "Personalised Health, Active Ageing, Independent Living" (5.1) og "ICT for smart and personalised Inclusion" (5.3)

Mer informasjon om Call 10 på denne bloggen: http://www.euforskning.no/page/Call-10-Info.aspx

Dette dokumentet ble første gang publisert 08.07.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26