Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Salzburg kåret til EUs mest tilgjengelige by

Salzburg i Østerrike er kåret til EUs mest tilgjengelige by. Access City Award 2012 gis til den byen i EU som har vist størst initiativ og innsats for å øke tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er andre året EU-kommisjonen deler ut tilgjengelighetsprisen.

Det var til sammen 114 byer som kjempet om hederen. De tre andre byene som kom til finalen var Krakow, Polen, Marburg, Tyskland og Santander, Spania. Den spanske byen Avila var fjorårets vinner.

EU-kommisjonen skal mot slutten av 2012 framlegge et eget forslag til strategi for økt tilgjengelighet for funksjonshemmede i EU.

Mer informasjon om Access City Award 2012: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP%2F11%2F1492&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dette dokumentet ble første gang publisert 12.12.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26