Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

SAMPO-forprosjektet videre til første produktversjon

Partene bak SAMPO har nå besluttet å fortsette utviklingen mot en første produktversjon. I det IT Funk-støttede forprosjektet, som nylig er avsluttet, ble det utviklet kunnskap om hvordan elektroniske tjenester kan gjøres tilgjengelig for brukere med kognitiv svikt og laget en prototyp for en slik løsning.

Det er daglig leder i Tellu AS, Geir Melby som opplyser dette på vegne av prosjektgruppen. I forprosjektet valgte man ut to områder, fotoalbum og kalenderfunksjon, og utviklet komponenter som ble implementert med et enkelt grensesnitt i en prototyp.

Målet for gruppen bak SAMPO-prosjektet, som består av Tellu AS, Karde AS og Forget-Me-Not AS, er å lage en første versjon av produktet og modeller i løpet av 2010. Prosjektgruppen søker Innovasjon Norge om støtte til det videre arbeidet.

Lenke til forprosjektet: SAMPO - tilgjengelighet av nettbaserte ressurser for brukere med kognitiv svikt

Dette dokumentet ble første gang publisert 12.03.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26