Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ros til RollTalk fra Helse Sør-Østs leder

Selskapet Abilia og utviklingen av produktet ROLLTALK har fått mye omtale og ros siden selskapet vant Forskningsrådets Innovasjonspris 2010. Administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst gir også selskapet og produktet ros i sin faste blogg under tittelen: "Helseinnovasjon - den nye oljen".

På bloggen skriver hun blant annet: ”En av de mest skjellsettende opplevelsene som virkelig viste meg hva innovasjon betyr, var under utdelingen av Forskningsrådets Innovasjonspris 2010 til Abilia og utviklingen av produktet ROLLTALK”.

Les mer på Bente Mikkelsens blogg: http://bentemikkelsen.blogspot.com

Dette dokumentet ble første gang publisert 16.04.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26