Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Rekordmange norske partnere i søknader til AALs siste utlysning

Hele 17 norske bedrifter, forskere og brukere er engasjert i søknader til AAL-programmets fjerde utlysning om IKT-baserte løsninger som forbedrer eldres mobilitet i og utenfor hjemmet. Til fristen 30. juni kom det inn 106 prosjektforslag med et samlet søknadsbeløp på 166 mill. Euro. Av disse er det 7 prosjekter med tilsammen 17 norske deltakere, og to av prosjektene ledes fra Norge. De norske deltakerne søker om 2,8 millioner Euro, og kjemper om de 0,9 millioner Euro som er tilgjengelig fra Norge og EU. Samlet ramme for prosjektstøtte til deltakere fra alle AALs 25 partnerland ved denne utlysningen er 52 mill. Euro.

Evalueringen av søknadene er i gang. AALs generalforsamling vil i november avgjøre hvilke prosjekter som får klarsignal til å starte opp i 2012.

Prosjektsøknader med norske deltakere har hatt stort gjennomslag i de tre første utlysningene i AAL-programmet. Nesten halvparten av prosjektene med norske partnere er blitt realisert, og 10 slike prosjekter er i gang i 2011. Presentasjoner av disse er publisert under AAL Projects.

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.08.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26