Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Pliktig web-standard for nettilgjengelighet

Rapporten Universell utforming - samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web er utført av Standard Norge
Rapporten "Universell utforming - samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web" er utført av Standard Norge

Norge følger internasjonal standard for nettilgjengelighet ved innføring av WCAG 2.0 som obligatorisk. WCAG står for Web Content Accessibility Guidelines - eller retningslinjer for tilgjengelighet til informasjon og tjenester på internett. Innføring av WCAG 2.0 som obligatorisk standard vil bli dyrt, men i følge en utredning fra Standard Norge vil fordelene overstige kostnadene.

Rapporten "Universell utforming - samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web" er utført av Standard Norge på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Omtale av rapporten er lagt ut på følgende nettsted:
http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=1342

Hele rapporten kan lastes ned som pdf-fil fra Standard Norge:
www.Standard.no/Global/PDF/Universell%20utforming/Samfunnsmessige-konsekvenser-endelig%20samlet.pdf

Dette dokumentet ble første gang publisert 29.09.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26