Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

PIPPI-prosjektet videreføres i samarbeid med NAV

MediaLT AS har fått positivt svar fra NAV om deltakelse i et prosjekt for å videreutvikle PC-styringsløsningen fra forprosjektet PIPPI til et ferdig kommersielt produkt. Arbeidet er tenkt gjennomført som en offentlig utviklingskontrakt (OFU) med støtte fra Innovasjon Norge, basert på et tett samarbeid mellom MediaLT som leverandør og NAV som krevende kunde. Høgskolen i Oslo vil også delta i det videre utviklingsarbeidet.

OFU-prosjektet skal bygge på resultatene fra det IT Funk-støttet forprosjektet PIPPI, projisert interaktiv PC-styrings pilotløsning for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

Mer om PIPPI-prosjektet i prosjektlisten.

Dette dokumentet ble første gang publisert 20.01.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26