Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Oppstart av tre nye AAL-prosjekter med norske prosjektkoordinatorer

Tre prosjekter, alle ledet fra Norge, er i gang etter tredje utlysning i AAL-programmet i 2010. Temaet for denne utlysningen var eldre i "selvbetjeningssamfunnet".

Presentasjoner (på engelsk) av de nye prosjektene er nå lagt ut på IT Funks hjemmeside. Prosjektene er:"InclusionSociety: Improving usability of municipal health services, open access to the self-serve society" der Thorhallur Friman Gudmundsson fra Hospital Organiser i Oslo er koordinator, "MobileSage: Situated Adaptive Guidance for the Mobile Elderly" med Ivar Solheim fra Norsk Regnesentral som koordinator og "Mylife: Multimedia technology for independence and participation for people with dementia" ledet av Riitta Hellman i Karde AS. Omtalene finnes under "AAL Projects" i menyen.

Dette dokumentet ble første gang publisert 03.07.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26