Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Oppstart av tre nye AAL-prosjekter med norsk deltakelse

IT Funk har lagt ut presentasjoner av de tre prosjektene med norske partnere som kommer i gang etter den andre utlysningen i AAL-prosgrammet (Call 2). Titlene på prosjektene er "Join-In: Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities", "V2me: Virtual Coach reaches out to me" og "Co-Living: Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly".

De norske partnerne i Join-In er forskningsmiljøene Norut og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, begge i Tromsø, med Seniornett som brukerpartner.

I V2me-prosjektet deltar Oslo-selskapet Hospital IT AS, som også er partner i prosjektet A2E2 fra den første AAL-utlysningen. I prosjektet Co-Living er de norske partnerne forskningsinstituttet SINTEF ICT og Trondheim kommune som brukerinstitusjon. De to førstnevnte prosjektene koordineres fra Tyskland, mens det tredje koordineres fra Nederland.

Beskrivelser på engelsk av alle AAL-prosjekter med norske partnere finnes på undersiden AAL Projects.

Dette dokumentet ble første gang publisert 26.08.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26