Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Oppdatert hefte om universell utforming

Deltasenteret har nå oppdatert sin store publikasjon om universell utforming. Det 100-sider store heftet presenterer relevante lovtekster, politiske dokumenter og annen nyttig dokumentasjon om temaet fra Norge og andre land.

Norge har de siste årene fått flere nye lover og forskrifter som gjelder universell utforming. Alt dette er kommet med i det nye heftet. Universell utforming blir beskrevet og forklart med ord og eksempler. Heftet kan benyttes som referanse for hvilke politiske og juridiske føringer norske myndigheter har lagt for innføring av et krav om universell utforming innen sentrale samfunnssektorer som transport, IKT, bygg og uteområder.

Heftet er presentert og kan lastes ned fra Deltasenterets hjemmeside på http://www.helsedirektoratet.no/deltasenteret

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.10.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26