Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Omfattende samarbeidsavtale mellom IT Funk og Standard Norge

Den nye avtalen gjør Standard Norge til IT Funks rådgiver i spørsmål som gjelder IKT-standardisering om universell utforming og tilgjengelighet, i tillegg vil IT Funk støtte flere IKT-relaterte prosjekter i regi av Standard Norge.

Samarbeidsavtalen mellom IT Funk og Standard Norge ble presentert på IT Funks Brukerforum 6. september 2011. Fra venstre: Prosjektleder Rudolph Brynn, Standard Norge, Maja Arnestad, koordinator for IT Funk og Jacob Mehus, markedssjef i Standard Norge.
Samarbeidsavtalen mellom IT Funk og Standard Norge ble presentert på IT Funks Brukerforum 6. september 2011. Fra venstre: Prosjektleder Rudolph Brynn, Standard Norge, Maja Arnestad, koordinator for IT Funk og Jacob Mehus, markedssjef i Standard Norge.

- Samlet vil IT Funk bidra med 1 million kroner til Standard Norges virksomhet på IT Funks arbeidsområder mellom 1. august 2011 og 31. desember 2012, forteller Maja Arnestad i IT Funk. Avtalen gjør det mulig å øke innsatsen på standardisering som et virkemiddel for universell utforming og like muligheter for å samfunnsdeltakelse. Når Standard Norge vil trappe opp og integrere universell utforming i sitt generelle arbeid, vil det vil bidra til at norske bedrifter raskere og enklere kan skape bedre løsninger med gode muligheter på internasjonale markeder, sier Arnestad.

Samarbeidsavtalen omfatter følgende tre prosjekter:

  1. Standardisering av prosesser for brukermedvirkning.
  2. Utvikling av en norsk standard og veileder for universell utforming av IKT, bl.a. i forbindelse med offentlige anskaffelser.
  3. Delta i utviklingen av en europeisk standard for universell utforming av IKT.

Mer om samarbeidsavtalen på Standard Norges hjemmeside:
http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Nyhetsarkiv/Universell-utforming/2011/IT-Funk-og-Standard-Norge-samarbeider-om-okt-tilgjengelighet-innenfor-IKT/

Dette dokumentet ble første gang publisert 07.09.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26