Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nettborger-prosjektet avsluttet:

Økt samfunnsdeltakelse med universell utforming i sosiale medier

Illustrasjon: sosiale medier Prosjektet "Fra bruker til nettborger" har utviklet ny og banebrytende kompetanse på et område der kunnskap har vært mangelvare, i Norge og internasjonalt. Universell utforming i sosiale medier og nettverk vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen, ved å styrke borgernes demokratiske rettigheter og gi alle mulighet til å delta på viktige samfunnsarenaer. De ansvarlig for Nettborger-prosjektet håper resultatene vil bli brukt av offentlige og private virksomheter for å nå ut til alle - uansett funksjonsevne.

Dokumentasjon og resultater fra prosjektet finnes på MediaLTs hjemmeside: http://www.medialt.no/news/nettborger-prosjektet-er-avsluttet/803.aspx

Prosjektomtale IT Funk: Fra bruker til nettborger

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.05.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26