Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Økt kvalitet og omfang av brukermedvirkning

Et nytt kunnskapsutviklings- og dokumentasjonsprosjekt skal bidra til økt kvalitet og større omfang av brukermedvirkning for personer med kognitive funksjonsbegrensninger, spesielt i prosjekter under IT Funk og AAL. Prosjektet ledes av Ingunn Rasmussen Sørlie i Pharos AS, og gjennomføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Prosjektet vil gjennomgå teori og praksis, blant annet fra prosjekter i IT Funk og AAL. Målet er å frambringe handlingsrelevant kunnskap om hvordan man planlegger og gjennomfører brukermedvirkning fra disse gruppene. Det er stort rom for forbedring, ikke minst gjennom flere og bedre metoder og mer systematikk rundt slik brukermedvirkning i IKT-relaterte utviklingsprosjekter.

Resultatene vil bli stilt til rådighet for alle interesserte i Norge og internasjonalt, med en særlig formidlingsinnsats mot brukere, FoU-organisasjoner og utviklingsaktører som deltar i IT Funk, AAL og andre relevante FoU- og innovasjonsprogrammer. Blant annet skal det lages sjekklister til bruk for alle som skal gjennomføre prosjekter der brukerne har kognitive funksjonsbegrensninger.

En fullstendig prosjektomtale finnes under menyknappen "Prosjekter".

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.04.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26