Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nytt undervisningsnettverk etter workshop om universell utforming

Norsk Designråd og Deltasenteret arrangerte 12-13. januar seminar og workshop om Design for alle som et verktøy i undervisningen. Deltakerne fikk en grunnleggende innføring i temaet og bruk av konkrete verktøy og praktiske metoder som kan videreføres og implementeres i designundervisning ved ulike læresteder. Onny Eikhaug, leder for Designrådets nyskapingsprogram Innovasjon for alle

- Elever og lærere fra Oslo- og Østlandsområdet deltok på seminaret, som utviklet seg til å bli et spennende og nytt nettverk av de som arbeider med undervisning i universell utforming. Nettverket vil bli et viktig redskap i framtidig undervisning på dette viktige designområdet, sier Onny Eikhaug, leder for Designrådets nyskapingsprogram "Innovasjon for alle".

- Mange av deltakerne trodde de var alene om å arbeide med dette, og ble positivt overrasket over felles interesser og muligheten til å dra nytte av hverandres erfaringer og jobbe videre i et fellesskap. Norsk Designråd vil følge opp dette nye nettverket og arrangere et nytt seminar seinere i år, sier Onny Eikhaug.

Rapport fra seminaret på Designrådets hjemmeside: http://www.norskdesign.no/prosjekter-og-rapporter/kompetanseheving-ognettverksbygging-article21121-576.html

Flere prosjekter som inngår i rådets arbeid med design for alle:

Dette dokumentet ble første gang publisert 26.01.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26