Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nytt nordisk innovasjonsnettverk for velferdsteknologi

NIW logo
NIW - Nordic Innovation Network for Welfare Technology
I disse dager lanseres et nordisk innovasjonsnettverk for velferdsteknologi. Målet er å stimulere utvikling og deling av innovative løsninger som gir personer med nedsatt funksjonsevne en bedre hverdag og økt livskvalitet. Nettplattformen med navnet NIW - "Nordic Innovation Network for Welfare Technology" - skal synliggjøre, koordinere og øke samspillet og overføre kunnskap mellom de nordiske aktørene. Nettstedet bruker engelsk som kommunikasjonsspråk for å sikre en åpen internasjonal profil.

Samarbeidet organiseres rundt en serie konkrete tema. Det første gjelder teknologi for kognitiv støtte og ledes av Gunnar Michelsen fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, NONITE. Neste tema som starter i september er trygghet i hjemmet, og ledes av Raymond Dahlberg fra Hjälpmedelsinstitutet i Sverige.

Alle aktører på området velferdsteknologi inviteres til å delta i denne gruppen eller foreslå nye på andre tema: bedrifter, FoU-miljø, myndigheter, interesseorganisasjoner, offentlig og private tjenesteleverandører.

NIW finansieres av Nordens Välfärdscenter og Nordisk Ministerråd, og har sekretariat i København. Det er opprettet en nordisk koordinatorgruppe for nettverket, fra Norge deltar Maja Arnestad og Kåre Hagen.

Mer om NIW på nettsiden www.welfareinnovation.net

Dette dokumentet ble første gang publisert 08.07.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26