Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nytt nettsted for handlingsplanene for et universelt utformet Norge 2025

Nettsidene til regjeringens handlingsplaner for universell utforming og økt tilgjengelighet er flyttet til en ny plattform under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Det meste av innholdet fra den gamle nettstedet er beholdt, men sidene har fått ny og bedre utforming som oppfyller kravene til WCAG 2.0. Hjemmesiden skal formidle et bredt utvalg av nyheter om universell utforming og tilgjengelighet fra Norge og internasjonalt.

Her er lenken til det nye nettstedet : http://www.universell-utforming.miljo.no/tema/generelt/1062-nye-nettsider-for-handlingsplanen-for-universell-utforming

Dette dokumentet ble første gang publisert 22.10.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26