Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyskapende berøringsskjerm for demenspasienter og omsorgspersoner

Et samarbeidskonsortium ledet av Tellu AS har fått støtte av IT Funk til prosjektet Touch-IT, som skal utvikle en berøringsskjerm med IKT-tjenester til bruk for demenspasienter, pårørende og helsepersonell. Løsningen, som vil representere noe helt nytt, skal utprøves i det norske markedet høsten 2010. Prosjektet er basert på erfaringene fra forprosjektene Alder'n og SAMPO, som nylig er gjennomført med støtte fra IT Funk.

Prosjektbeskrivelse: Touch-IT - berøringsskjerm for IKT-tjenester for demenspasienter og deres omsorgspersoner

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.06.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26