Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyheter i bilder: ny nettavis gir tilbud til lesesvake

Logo: Nyheter i bilder Stiftelsen Klar Tale lanserte 14.mars den første norske nettavis for mennesker med lesevansker og behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. På nettsiden www.nyheteribilder.no kan alle som ønsker alternativ til eksisterende nyhetstilbud få en ukentlig nyhetsoppdatering basert på bruk av bilder, tegn og tale. "Nyheter i Bilder" utvikles i et prosjekt støttet av IT Funk og Utdanningsdirektoratet.

For mennesker med lesevansker har den lettleste ukeavisen Klar Tale hittil vært eneste tilbud. Med "Nyheter i bilder" får også til de som ikke kan lese vanlig tekst, et tilbud basert på bruk av grafiske tegn og symboler i tillegg til tale og tekst.

Stiftelsen Klar Tale har utviklet den nye løsningen i samarbeid med Normedia AS, ISAAC Norge, Haug skole, Nordvoll skole og Haukåsen skole.

Prøv nyhetene i bilder og tegn på nettsiden www.nyheteribilder.no

Prøv den ukeavisen Klar Tale på www.klartale.no

Prosjektomtale i IT Funk: Nyheter i bilder (forprosjekt)

Dette dokumentet ble første gang publisert 25.03.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26