Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nyheten om kunstig barnestemme på norsk går verden rundt

Trodde du en slik "norsktalende" nyhet om verdens første kunstige barnestemme bare var av interesse for nordmenn? Feil... Siden saken ble publisert på engelsk, har den gått som en farsott på internasjonale nettsider om forskning og teknologi. Denne nyskapende løsningen, som testes ut i KUBA-prosjektet i IT Funk, ble først omtalt på norsk i desember.

Data med barnestemme: http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/308184
Norwegian success in creating an artificial child’s voice: http://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/Norwegian_success_in_creating_an_artificial_childs_voice/1253973194004

I løpet av få dager dukket nyheten opp på nettsteder over hele verden:

Dette dokumentet ble første gang publisert 26.02.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26