Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nye sentre for forskning på design og tjenesteinnovasjon

Logo: Senter for tjenesteinnovasjon Logo: Senter for designforskning
I 2011 fikk Norge to nye sentre for forskning og innovasjon på tjenester og design: I mai lanserte Norges Handelshøyskole i Bergen "Senter for tjenesteinnovasjon", og i november ble "Senter for designforskning" åpnet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Begge sentre har en rekke norske og internasjonale partnere, deriblant Norsk Designråd, og mottar støtte fra Forskningsrådet.

Nærmere 80 prosent av Norges yrkesaktive befolkning arbeider i tjenestesektorene, og forskning viser at leverandører som er gode på tjenestedesign får økt konkurranseevne.

Med etableringen av disse sentrene er design av tjenester i privat og offentlig sektor satt på dagsorden i Norge.

Mer informasjon om de nye sentrene:

Invitasjon til workshop om tjenestedesign i Oslo 8.mars

Dette dokumentet ble første gang publisert 26.01.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26