Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nye prosjekter om bruk av nettbrett og sosiale media for personer med kognitive utfordringer

Karde AS har fått støtte fra IT Funk til to forprosjekter om bruk av IKT for mennesker med utviklingshemming eller neuropsykiatriske funksjonsnedsettelser:

Bilde: Nettbrett Prosjektet "Artes Sociales" skal teste ut metoder og verktøy som kan gi økt sosial kompetanse og bedre sosiale ferdigheter blant personer med utviklingshemming. baserer seg på bruk av IKT, og tar sikte på løsninger basert på bruk av nettbrett. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med More Software Solution AS og Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene (ASVL), Les prosjektomtale: "Artes Sociales".

Prosjektet "Friends" gjelder bruk av sosiale medier for inkludering av mennesker med kognitive utfordringer. Internett og sosiale medier gir økte muligheter til å delta i sosiale nettverk, dyrke spesialinteresser og møte venner på en trygg måte. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Funka Nu AB. Les prosjektomtale: "Friends".

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.08.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26