Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ny veileder om kognitiv tilgjengelighet på nett

Hittil har man hatt lite kunnskap om hvordan nettsider og elektroniske tjenester bør utformes for å være tilgjengelige for brukere med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Deltasenteret har nå publisert en veileder om dette viktige temaet. Målgruppen for veilederen er alle som utvikler og utformer nettsteder og produserer innhold og tjenester for nettet. Tidligere har Deltasenteret publisert tre veiledere om utforming og anskaffelse av tilgjengelige nettsider.

Formålet med den nye veilederen er å gi økt innsikt og praktiske råd til redaktører og utviklere som ønsker å gjøre elektroniske tjenester og innhold tilgjengelig for alle, spesielt personer med kognitive funksjonsutfordringer på grunn av svekket hukommelse, lese- og skrivevansker og problemer med oppmerksomhet og kommunikasjon.

Veilederen dekker alle faser i utviklingsarbeidet, fra planlegging og design til implementering og testing. Den skal være et dynamisk nettbasert dokument som fortløpende videreutvikles og oppdateres etter hvert som man får mer erfaring og ny kunnskap.

Veilederen er utarbeidet av Norsk Regnesentral og Karde AS, og kan lastes ned fra Deltasenterets hjemmeside på adressen www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/ny_og_nyttig_veileder_for_tilgjengelig_ikt_669404. Her finner du også de tre andre veilederne om tilgjengelighet på nett.

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.01.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26