Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ny utsettelse av forskriften om universell utforming av IKT

Forskriften om universell utforming av IKT under Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven blir ytterligere forsinket. Saken ligger fortsatt i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, etter forberedende arbeid i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Forskriften skal sendes på 3 måneders høring etter at det er behandlet i regjeringen. Ifølge en melding på direktoratets hjemmeside 13.mai, blir forskriften nå tidligst kunngjort i januar 2012.

Arnt Holte i Norges Blindeforbund, leder av hjelpemiddelutvalget som nylig la fram sin utredning (NOU 2010:5 Om hjelpemidler), kommenterer utsettelsen slik:
"Forskriften som skulle gjøre informasjonsteknologi universelt utformet var utsatt ett år. Nå er arbeidet utsatt med ytterligere et halvt år. Det er mulig at de som skulle lage den nye forskriften ikke synes at det er så viktig, men for oss som er avhengig av den for å få tilgang til informasjon, føles det som diskriminering".

Mer om universell utforming av IKT på Difis hjemmeside: http://www.difi.no/ikt/universell-utforming

Dette dokumentet ble første gang publisert 20.05.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26