Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ny samarbeidsavtale mellom IT Funk og Norsk Designråd

IT Funk og Norsk Designråd har inngått en ny samarbeidsavtale for perioden 2009-2011. Avtalen gjelder Merket for god design, og med spesielt fokus på prisen Design for alle, som kun kan tildeles én bedrift hvert år.

I avtalen legger IT Funk vekt på brukerinvolvering og tilrettelegging, spesielt av IKT-baserte løsninger, slik at flest mulig kan bruke dem uten hjelpemidler eller assistanse fra andre. Dette er et fokus også norske bedrifter bør ha. Ved å inkludere flest mulig brukere i design og produktutvikling, vil bedriftene utvide sitt marked og øke sin konkurransekraft. Designrådet satser på å gjøre prisen Design for alle til et naturlig begrep i norsk næringsliv. Det er kun én vinner av prisen Design for alle i året, og vinneren plukkes ut blant bedriftene som søker Merket for god design. Prisen skal være en spore til inspirasjon for alle som arbeider med design og innovasjon i næringslivet - særlig for dem som arbeider med digitale løsninger.

I tillegg til Design-for-alle prisen, vil Designrådet og IT Funk også samarbeide om spesielle tiltak og prosjekter. Det planlegges blant annet et seminar om Design for alle i grafisk- og interaktiv design på trykte og digitale flater. Designrådet ønsker å være sterkt knyttet opp til IT Funks innsatsområder fordi disse er meget aktuelle for rådets målgrupper, ikke minst etter at den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har trådt i kraft.

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.10.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26