Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ny lovgivning gir flere selskapsetableringer

Kravene til universell utforming i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og den nye Plan- og bygningsloven har ført til at det har vokst fram flere rådgivningsselskap innen universell utforming og tilgjengelighet. De fire toneangivende på dette markedet er forsknings- og utviklingsselskapet MediaLT AS og rådgivningsselskapene Universell Utforming AS og Funka Nu AB, et svensk selskap som opprettet kontor i Norge høsten 2010.

Alle selskapene melder om mange henvendelser og oppdrag siden lovgivningen ble lansert, særlig fra offentlig sektor. Dessverre er ikke betalingsviljen like god fra alle, særlig er det mange som ber om gratis hjelp til å teste tilgjengeligheten på sine nettsteder.

MediaLT AS

Logo: MediaLT AS
MediaLT AS har siden starten i 1999 utviklet seg til å bli en ledende bedrift i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede.

Forskningsleder Morten Tollefsen i MediaLT
Morten Tollefsen
- Gjennom målrettet fokus på forskning, utvikling, tilrettelegging og opplæring har vi ønsket å gi mennesker med svekket funksjonsevne anledning til å bruke nye produkter og tjenester. De praktiske resultatene har hele tiden vært det viktigste målet i våre prosjekter, sier forskningsleder Morten Tollefsen.

- Internett og annen teknologi har åpnet nye muligheter for funksjonshemmede. Men når det gjelder tilrettelegging, skorter det fortsatt på gode løsninger på mange områder. Ofte er det snakk om små grep for å øke tilgjengeligheten. MediaLT har en velutstyrt testlab med aktuelle hjelpemidler og flere eksperter som tester nettsteder og gir direkte forslag til bedre løsninger.

- Er det mange som ønsker å få testet sine nettsider og elektroniske tjenester?

-Ja, vi får hundrevis av henvendelser, særlig fra det offentlige. Men jeg skulle ønske at arbeidet vi gjør blir tatt mer seriøst. Så snart vi sier at det koster penger å teste nettsidene, sier de fleste at de vil ta kontakt igjen senere. Vi har fått inn minst 500 henvendelser om nettilgjengelighet, men bare et fåtall kommer tilbake og ber oss teste deres hjemmesider. Dette synes jeg er meget beklagelig, ikke minst fordi de fleste av de 500 er i offentlig sektor. Her trengs det å røske opp i holdningene. Man kan ikke forvente seg gratis hjelp bare fordi vi arbeider i et spesielt område, vi er tross alt en bedrift som skal klare seg økonomisk, sier Morten Tollefsen i MediaLT.

Les mer om MediaLT AS på deres hjemmeside: www.medialt.no

Universell Utforming AS

Logo: Universell Utforming AS
Universell Utforming AS eies av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. Selskapet har spesialisert seg på rådgivning om universell utforming av virksomheter, bygg og uteområder, og tilbyr både ingeniør-, arkitekt- og rådgivningstjenester. Produktene som leveres er kartlegging av tiltaksbehov, kvalitetssikring av planer, uavhengig kontroll av UU, prosjektering og kompetansebygging og foredrag. Selskapet har en rekke tunge oppdragsgivere, deriblant Oslo kommune, som ønsket hjelp til å kartlegge og foreslå tiltak for universell utforming av Oslo Rådhus og en rekke skoler og barnehager.

Les mer om Universell Utforming AS på deres hjemmeside: www.universellutforming.org

Funka Nu AB

Logo: Funka Nu
Funka Nu AB startet i Sverige i 2000, og har et nært samarbeid med handikappbevegelsen der. Deres spesialområde er tilgjengelighet på internett og i digitale medier. Høsten 2010 etablerte selskapet kontor i Oslo. Selskapet arbeider med spørsmål om tilgjengelighet og universell utforming både i Sverige og i EU, blant annet utformingen av den svenske Handikapombudsmannens retningslinjer for en tilgjengelig statsforvaltning. I Norge arbeider Funka på oppdrag fra Yr.no med å granske den populære værtjenestens tilgjengelighet.

Les mer om Funka Nu på deres hjemmeside: www.funkanu.se/no/

Tingtun AS

Logo: Tingtun
Selskapet Tingtun AS i Lillesand ble etablert i 1996, og arbeider i dag med universell utforming av IKT. Selskapet arbeider blant annet med forskning, metodeutvikling og måling av nettilgjengelighet og kvalitet, spesielt knyttet til offentlige nettsider og elektronisk forvaltning. Bedriften er bygget på en åpen policy som inkluderer fri programvare og åpner standarder.

Tingtun koordinerer det store prosjektet eGovMon, som utvikler et system for automatisk måling av tilgjengeligheten på offentlige nettsteder. Prosjektet har over 30 internasjonale partnere, inkludert 21 norske kommuner. eGovMon er finansiert av EU og Norges Forskningsråds VERDIKT-program.

Les mer om Tingtun AS på deres hjemmeside: www.tingtun.no

Dette dokumentet ble første gang publisert 27.11.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26