Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ny bok om inkluderende design fra Norsk Designråd

Under den internasjonale konferansen i Oslo i mai, European Business Conference on Inclusive Design - Innovation for all 2010, kunne redaktør og leder av Innovasjon for alle programmet i Norsk Designråd, Onny Eikhaug, presentere en ny og instruktiv bok om inkluderende design.

Boka, som utgis på engelsk, har tittelen "Innovating With People - The Business of Inclusive Design", og er skrevet i samarbeid med eksperter på området fra Helen Hamlyn Centre at Royal College of Art i London. Innholdet er en inspirerende blanding av basiskunnskap om inkluderende design, gode eksempler fra prosjekter i næringsliv og offentlig sektor, samt metoder og verktøy for å arbeide med innovasjon for alle.

Boka utgis av Norsk Designråd, og er presentert på rådets hjemmeside:
http://www.norskdesign.no/news-and-updates/book-launch-at-innovation-for-all-2010-article14619-8576.html

Bok: Innovating With People - The Business of Inclusive Design

Dette dokumentet ble første gang publisert 01.06.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26