Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ny bok: Gap mellom teori og praksis i inkluderingspolitikken

I praksis er det vanskelig å inkludere funksjonshemmede. Det er derfor et stort gap mellom politiske intensjoner, virkelighet og praksis. Det er konklusjonen til professor Jan Tøssebro ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU i boka "Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv". Ofte blir utføretrygd en enklere løsning enn å prøve å finne jobb til funksjonshemmede.

Professor Jan Tøssebro, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU.
Professor Jan Tøssebro, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU.
Tøssebro er redaktør av boka, som bygger på de siste årenes samfunnsvitenskaplige forskning om funksjonshemming. Her presenteres sentrale tema i Forskningsrådets satsing "Forskning på funksjonshemming og funksjonshemmende prosesser" under programmet for velferdsforskning (VFO).

Se omtale av boka og intervju på hjemmesiden til programmet "Velferd, arbeidsliv og migrasjon" (VAM):
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=vam%2FHovedsidemal&cid=1253954368335&p=1232443453173

Dette dokumentet ble første gang publisert 23.04.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26