Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Ny AAL-utlysning om IKT-baserte løsninger som hjelper eldre å bo lengre hjemme

Tema for den femte utlysningen i europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet AAL er IKT-baserte løsninger som setter eldre i stand til å bo hjemme - også når de trenger hjelp fra andre, som familie, venner eller organisasjoner. Bedrifter, forskere og brukerrepresentanter som er interessert i samarbeidsprosjekter på dette området, anbefales å ta en titt på prosjektforslagene som ble presentert på informasjonsdagen i Brussel 13. mars, de er publisert på AALs hjemmeside.
Søknadsfristen til Call 5 er 31. mai, med sikte på prosjektstart i 2013.

Mer om AAL-programmet og utlysningen "ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home" finnes på AALs nettsted http://www.aal-europe.eu/calls/call-5-2012

Dette dokumentet ble første gang publisert 05.03.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26