Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Norske forskere gjør det mulig for alle å lage egne app'er

EasyComposer. Prototype på sluttbrukers verktøy for å sette sammen egne apper.
EasyComposer. Prototype på sluttbrukers verktøy for å sette sammen egne apper.
I Trondheim utvikler forskerne i Verdikt-prosjektet "UbiCompForAll" et redigeringsprogram som folk flest kan bruke til å lage egne applikasjoner til smarttelefon. Det har vært en stor og vanskelig oppgave å lage et redigeringsprogram som alle faktisk kan og vil bruke. Utfordringen løses ved å lage enkle byggeklosser som brukerne selv kobler sammen, der en byggekloss kan være en enkel tjeneste, som "få busstider" eller "send SMS".

- Utformingen av brukergrensesnittet for redigeringsprogrammet, som har fått navnet UbiComposer, er veldig viktig, og har vært mer krevende enn antatt, sier seniorforsker Jacqueline Floch ved Sintef IKT. Floch leder det 4-årige prosjektet "Ubiquitous service composition for all users", som finansieres av Forskningsrådets IKT-program program VERDIKT. Prosjektet skal avsluttes i 2013.

Artikkel om prosjektet og den nye app'en på forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/307451/

Dette dokumentet ble første gang publisert 08.07.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26