Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Norsk sølv og bronse i AAL Forum Award 2011

De to AAL-prosjektene med norske partnere - IS-Active og CapMouse - vant andre og tredjeplassen i AAL Forum Award 2011 etter finalen under AAL Forum 2011 i september. Førstepremien som det mest lovende av de 60 prosjektene fra første og andre utlysning i AAL, gikk til prosjektet "Hope - Smart home for elderly people", som ledes fra Hellas.

Hope-prosjektet gir en eksisterende teknologi ny programvare slik at den kan brukes til å bedre hverdagen og gi et mer selvstendig liv for personer med Alzheimers sykdom, gjennom enklere tilgang på direkte informasjon og dialog med omverden, og mulighet for å følge med på brukerens helsetilstand. Den innovative løsningen er montert på et stativ med en rullende fot, og har fått kjælenavnet giraff.

Tatjana Burkow, norsk prosjektleder for IS-Active, kan glede seg over en sterk andreplass i AAL Forum Award 2011.  (Foto: Jan Fredrik Frantzen)
Tatjana Burkow, norsk prosjektleder for IS-Active, kan glede seg over en sterk andreplass i AAL Forum Award 2011. (Foto: Jan Fredrik Frantzen)
Prosjektet IS-Active - Inertial Sensing Systems for Advanced Chronic Condition Monitoring and Risk Prevention - utvikler og utprøver individuelt tilpassede helseløsninger for personer med kroniske lidelser, spesielt eldre, basert på miniatyrstyrte bevegelsessensorer. Prosjektet ledes av Universitetet i Twente i Nederland, og de norske partnerne er Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin (NST) og forskningsinstituttet NORUT, begge i Tromsø. Prosjektet fokuserer på KOLS, som i dag er den fjerde største dødsårsak i verden. Tatjana M. Burkow, NST, er prosjektleder for IS-Active i Norge.

Prosjektet CapMouse - Development of a Capacitive Oral Interface for Elderly and Disabled Persons - utvikler en tungestyrt pc-mus som styres ved hjelp av sensorer som er plassert utenfor munnen. Tungen har vist seg å være et godt alternativ for mennesker som trenger ”handsfree” styringsredskap. Målgruppen er eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne i armer og overkropp. Prosjektet ledes fra Norge og har partnere fra Belgia og Sverige. Initiativtaker og hovedkoordinator er Tomas Brusell fra Brusell Dental AS på Kongsberg.

AAL Forum Award 2011 ble tildelt de mest lovende prosjektene fra de to første AAL-utlysningene. Juryen vurderte prosjektene ut fra tre kriterier: Nivå på innovasjon, kvalitet og markedspotensial.

Dette dokumentet ble første gang publisert 23.10.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26