Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Norge med i to nye AAL-prosjekter, deriblant "vinnerprosjektet" i Call 4

107 søknader kom inn til AALs fjerde utlysning i 2011, der temaet var "IKT løsninger som forbedrer eldres mobilitet i og utenfor hjemmet". Prosjektet med kortnavnet "GameUp" - Game-based mobility training and motivation of senior citizens - kom på førsteplass i evalueringen. Prosjektet ledes fra Spania, og har tre norske partnere: forskningsselskapet Norut i Tromsø, firmaet Cyberlab AS i Trondheim og Tromsdalen menighet i Tromsø.

Det andre prosjektet med norske partnere som kommer i gang etter Call 4, er "T&Tnet: Travel & Transport solutions through emotional NET-working". Norske partnere her er Karde AS, Seniornett Norge og Tellu AS. Også dette prosjektet ledes fra Spania.

Omtale av de to nye prosjektene er lagt ut under AAL Projects.

Dette dokumentet ble første gang publisert 26.01.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26