Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Norge i spissen for EU-prosjekt om felles plattform for IKT-baserte tjenester for eldre

Sintef IKT er koordinator for et stort nytt prosjekt - "universAAL", der målet er å utvikle en åpen og standardisert plattform for IKT-løsninger som kan gi eldre et rikt og selvstendig liv i et digitalt samfunn. Prosjektet skal samle og vedlikeholde det som finnes av IKT-løsninger innen AAL-området (AAL=Ambient Assisted Living). Forsker Marius Mikalsen ved Sintef IKT er en sentral person i UniversAAL.

Forsker Marius Mikalsen, Sintef.
Forsker Marius Mikalsen, Sintef.
- Adgangen til plattformen skal standardiseres slik at alle på en enkel måte kan finne frem til løsninger som er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Målet er å definere en europeisk referansearkitektur for AAL-løsninger.

- Den første oppgaven er å få på plass en åpen referansebase som bygger på eksisterende og tilgjengelige løsninger. Deretter skal vi etablere en åpen not-for-profit organisasjon som skal vedlikeholde arkitekturen og implementeringen, sier Mikalsen, som inviterer norsk industri, næringsliv og organisasjoner som er opptatt av denne typen løsninger om å bli med i arbeidet, helst allerede fra startfasen.

UniversAAL-prosjektet startet i februar 2010 og skal vare i fire år. Det er et integrert prosjekt (IP) under EUs 7.rammeprogram og har et totalbudsjett på vel 14 millioner Euro. Ved starten deltar 17 partnerne fra industri, forskning og relevante standardiseringsorganisasjoner. I løpet av kort tid vil de legge fram et manifest som beskriver det planlagte arbeidet og den nye sammenslutning som skal etableres, med invitasjon til alle interesserte om å delta. Den nye organisasjonen har fått navnet AALOA: Ambient Assisted Living Open Association. Manifestet vil bli publisert på prosjektets hjemmeside, som har adressen: http://www.universaal.org

Les også universAAL hos Sintef: http://www.sintef.no/Home/Information-and-Communication-Technology-ICT/Softw are-Engineering-Safety-and-Security/Projects/universAAL/

Dette dokumentet ble første gang publisert 16.06.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26