Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nødvendig med standard for brukermedvirkning

Forslaget om å utvikle en overordnet standard for brukermedvirkning kommer fra IT Funk-prosjektet "Brukermedvirkning - for alle?" Standarden skal være til hjelp for offentlige oppdragsgivere og andre som vil sikre at brukermedvirkningen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte også når det gjelder brukere med psykiske begrensninger.

Prosjektet anbefaler IT Funk og AAL som utprøvingsarenaer for dette arbeidet, i samarbeid med Standard Norge. En norsk standard være implementert i løpet av tre år, deretter kan en internasjonal standard bli neste skritt, sier Ingunn Rasmussen Sørlie, som har ledet forprosjektet .

Andre forslag fra prosjektet er:

  • IT Funk-støtte til NAVs arbeid for å inkludere sluttbrukere i utformingen av kravspesifikasjoner og i andre sammenhenger der det utøves "konsumentmakt".
  • Utvikling av etiske retningslinjer for brukermedvirkning med fokus på personer med psykiske begrensninger.

Samlekategorien "personer med kognitive begrensninger" er dårlig egnet til å få fram de viktigste utfordringene ved brukemedvirkning, heter det i prosjektets sluttrapport. Denne kategorien fungerer derimot bedre i arbeidet med universell utforming av produkter og tjenester.

Se sluttrapport: Brukermedvirkning - for alle? og
Prosjektomtale: Brukermedvirkning - for alle?

Dette dokumentet ble første gang publisert 02.03.2011, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26