Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nettjenester for idéutveksling og partnersøk til AAL Call 3

Kontaktbehovet er stort blant potensielle søkere til den siste utlysningen fra AAL-programmet, som har tittelen "ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons' Independence and Participation in the "Selv-Service Society".

For å stimulere til diskusjon og forenkle partnersøk, er det nå etablert egne kontakttjenester for Call 3 på AALs eget nettsted og på AAL Forum 2010s hjemmeside. Her kan interesserte forskere, bedrifter og brukere utveksle idéer, flagge sin interesse for å delta i søknader og finne samarbeidspartnere i ulike land.

AALs system for partnersøk finnes på følgende adresse: http://ps.aal-europe.eu/

AAL Forum 2010 - forum for ideutveksling: http://www.aalforum.eu/group/3rdcallideasforaalprojects

AAL Forum 2010 - forum for partnersøk: http://www.aalforum.eu/group/Partnerseeking_for_AAL_Projects

Utlysningen Call 3 med oversikt over partnerlandenes bidrag og kriterier for støtte, kan lastes ned fra denne AAL-siden: http://www.aal-europe.eu/calls/aal-call-3-2010/call-3-text-3rd-edition-with-commitments-and-elegibility-criteria-30-v.2010

Dette dokumentet ble første gang publisert 09.06.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26