Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Underholdning og andre åpne tilbud på nett skal gjøres tilgjengelige for personer med kognitiv svikt

Tellu AS har i samarbeid med Karde AS og Forget-Me-Not AS fått støtte av IT Funk til å utrede hvordan fritt tilgjengelige ressurser på nettet kan gjøres tilgjengelig for brukere med kognitiv svikt.

Formålet med prosjektet, som har fått navnet SAMPO, er å undersøke hvordan fritt tilgjengelige nettressurser kan presenteres til brukerne på en ekstremt enkel og lettforståelig måte. Målgruppen er personer som har behov for skreddersydd brukergrensesnitt og funksjonalitet på grunn av kognitiv svikt. Brukerne skal kunne dra nytte av nettbaserte ressurser for under underholdning, kommunikasjon og "sosialt samvær" både for velvære og i terapeutisk sammenheng. Den omdanning av nettbaserte ressurser til enkle presentasjoner som prosjektet ønsker å få til, vil være til nytte for alle som har behov for enkle brukergrensesnitt. SAMPO skal gi løsninger som realiserer idéen om universell utforming.

Konseptet er basert på bruk av kommersielt tilgjengelig standardutstyr. De tre samarbeidende selskapene gjennomførte i 2008 et forprosjekt med støtte fra IT Funk, forprosjektet ALDER'N om hvordan enkle IKT-løsninger kunne gi økt velvære og mestring for personer med demens. SAMPO-prosjektet er en direkte oppfølging av dette forprosjektet.

En nærmere beskrivelse av SAMPO finnes i prosjektoversikten:

Dette dokumentet ble første gang publisert 07.09.2009, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26