Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Nå kan du talestyre PC-en på norsk

MediaLT AS lanserer 15. oktober sitt nye produkt VOMOTE: talestyring av PC på norsk. Talestyring har hittil bare vært tilgjengelig på engelsk og andre verdensspråk, nå kommer det endelig på norsk. VOMOTE gjør det mulig å få datamaskiner til å gjøre de fleste operasjoner ved å gi muntlige ordre med norsk tale. MediaLT startet utviklingen av produktet VOMOTE i 2006 med forprosjektstøtte fra IT Funk.

VOMOTE vil være til hjelp for alle som av ulike grunner ikke kan bruke hender eller fingre til å styre en datamaskin. VOMOTE er en liten boks som kan plugges inn i USB-kontakten i PC-en, og det er alt man trenger for å komme i gang. Med denne lille boksen kan du styre de mest brukte programmene på en PC ved å snakke til den på norsk.

Her er lenken til MediaLTs brosjyre om VOMOTE:
http://www.medialt.no/news/brosjyre-omvomote/678.aspx

Her omtales det IT Funk-støttede forprosjektet om norsk stemmestyring av PC:
http://www.itfunk.org/docs/prosjekter/stemint.htm

Her er lenken til Verdikt-programmets presentasjon av Vomote: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&cid=1253962407608&p=1226993814948&pagename=verdikt%2FHovedsidemal

Med VOMOTE kan man talestyre PC-en på norsk
Med VOMOTE kan man talestyre PC-en på norsk

Dette dokumentet ble første gang publisert 30.09.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26