Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:
Nytt tilbud om prosjektetableringsstøtte for norske søkere til EUs CIP-program

"Konkurransekraft og innovasjon med IKT"

Direktoratet for innovasjon og IKT (Difi) ønsker å støtte norske virksomheter som vil delta i prosjektsøknader til EU-programmet CIP ICT PSP (Competitiveness and Innovation Framework Program, Information and Communication Technology, Policy Support Programme). Norge deltar i programmet på lik linje med EU-land. Årets utlysning gjelder 107 millioner EURO.

Målet med den nye prosjektetableringsstøtten er å få flere norske deltakere med i programmet. Støtten skal gi disse mulighet til å komme med i grupper som søker prosjektfinansiering fra dette EU-programmet. Årets frist for å søke Difi om prosjektetableringsstøtte er 24. mars.

Difi er nasjonalt kontaktpunkt for IKT-delen av programmet CIP ICT PSP, som skal stimulere til raskere spredning av IKT-løsninger på viktige politikkområder som helse, energi, inkludering og utvikling av informasjonssamfunnet. Programmet går over tidsrommet 2007 – 2013 og har et budsjett på ca 5,8 milliarder kroner. Det utlyses midler hvert år i programperioden.

Mer om prosjektetableringsstøtten: www.difi.no/emne/internasjonalt/konkurranse-og-innovasjon-cip

Dette dokumentet ble første gang publisert 12.03.2010, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26