Forskningsprogrammer

IT Funk - IT for funksjonshemmede

IT Funk har vært Norges forskningsråds prosjekt "IT for funksjons­hemmede". Prosjektperiode: 1998 - 2012. Programmet videreføres ikke i en ny periode.

Universell utforming og tilgjengelighet for alle
IT Funk har bidratt til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til informasjons- og kommunikasjons­teknologi og derigjennom til samfunnet. IKT-baserte produkter og tjenester som utvikles for det allmenne markedet skal kunne brukes av alle, med minst mulig ekstra bryderi og utgifter. Prosjekter som har gitt økt tilgjengelighet til utdanning/opplæring og arbeid, har blitt prioritert.

IT Funks nyhetsbrev
For varsel om oppdateringer/nyheter på IT Funks nettsider:

Kom med forslag til tema og innlegg på AAL Forum 2012!

I september er Nederland vert for AAL-programmets store årlige konferanse "AAL Forum". Forumet er en viktig møteplass for alle som er opptatt av IKT og innovasjon for et aldrende samfunn. Forskere, brukere, forretningsutviklere og politikere inviteres nå til å foreslå presentasjoner og delta i diskusjonen om aktuelle tema på årets forum. Arrangørene ønsker forslag både til korte innlegg (5 min), video (1-5 min) paperpresentasjoner (15 min) og korte spørsmål. Konferansen holdes på engelsk. Fristen for innsending av forslag er 18.juni, med tilbakemelding om aksepterte forslag 6.juli.

AAL Forum 2012 finner sted 24-27. september i Eindhoven, Nederland.
Informasjon og påmelding på forumets hjemmeside: http://www.aalforum.eu/?xg_source=msg_mes_network

Dette dokumentet ble første gang publisert 13.05.2012, og ble sist oppdatert 01.10.2012.


Forskningrådets logo
 Forskningsprogrammer

epost-ikon post@forskningsradet.no
kontakt-ikon 22 03 70 00
fax-ikon 22 03 70 01
brevpost-ikon Postboks 2700 St.Hanshaugen 0131 Oslo
besøksadresse-ikon Stensberggata 26